محدودیت جدید بانک های آمریکایی : قانون ولکر

قانون ولکر هفته گذشته به تصویب سیاست گذاران بانک مرکزی رسید. هدف این قانون محدود نمودن فعالیت های سفته بازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
آبان 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
آذر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
22 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
9 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
37 پست
مهر 86
19 پست
شهریور 86
27 پست
مرداد 86
11 پست
تیر 86
18 پست
خرداد 86
17 پست
اسفند 85
20 پست
بهمن 85
35 پست
دی 85
24 پست
آذر 85
13 پست
آبان 85
22 پست
مهر 85
25 پست
شهریور 85
10 پست
مرداد 85
19 پست
تیر 85
20 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
8 پست
آبان 82
2 پست
شهریور 82
32 پست
مرداد 82
6 پست
خودرو
3 پست
سیمان
6 پست
حباب
1 پست
رشد_قیمت
2 پست
بورس
8 پست
بانک
7 پست
مسکن
2 پست
نرخ_بهره
1 پست
ارز
2 پست
دلار
4 پست
قاچاق
1 پست
مجمع
4 پست
سود_جدید
1 پست
سود_90
1 پست
بهره_21%
1 پست
صرافی
1 پست
نرخ_ارز
1 پست
طلا
5 پست
سکه
2 پست
بیمه
1 پست
صدرا
2 پست
سود
5 پست
باما
1 پست
سود_88
1 پست
مخابرات
4 پست
تحلیل
4 پست
سود_87
1 پست
سهامدار
1 پست
اشتغال
1 پست
بیکاری
2 پست
قیمت
1 پست
شاخص
1 پست
هلدینگ
1 پست
تورم
4 پست
نرخ_تورم
1 پست
یورو
1 پست
معادن
1 پست
تعرفه
1 پست
فولاد
3 پست
مدیکو
1 پست
دولت
1 پست
ورشکستگی
1 پست
سهام
2 پست
دوبی
1 پست
سایپا
2 پست
مدوف
1 پست
سکه_طلا
2 پست
ارزانی
1 پست
نقدینگی
2 پست
چاپ_پول
1 پست
چاپ_دلار
1 پست
نان
1 پست
تخلف
1 پست
بحران
1 پست
رکود
1 پست
روی
1 پست
شرکت
1 پست
تکنیکی
1 پست
خسارت
1 پست
قطعی_برق
1 پست
otc
1 پست
سخت_آژند
1 پست
مالیات
1 پست
وام
1 پست
برنج
1 پست
پس_انداز
1 پست
اوره
1 پست
آمونیاک
1 پست