مجمع عمومی بانک سرمايه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک سرمایه ( سهامی عام)بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 30/9 صبح روز پنج شنبه 29/4/1385 در محل مرکز همایش های رازی واقع در تهران – بزرگراه شهید همت غرب – بین تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام   (مدارک مالکیت سهام) در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28/4/1385 جهت دریافت کارت ورود به جلسه به امور سهام واقع در ساختمان ادارات مرکزی بانک ( خیابان سپهبد قرنی – نبش خیابان اراک – پلاک 24) مراجعه نمایند.

ضمنا توزیع اوراق سهام سهامدارانی که اوراق سهام خود را دریافت ننموده اند نیز در نشانی فوق الذکر انجام می شود.

دستور جلسه:

1-      استماع گزارش هیات مدیره،

2-      استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی،

3-      بررسی و تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه و سود و زیان) منتهی به 29/12/1384،

4-      انتخاب حسابرس و بازرس قانونی،

5-      انتخاب روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های بانک در آن منتشر می شود،

6-      انتخاب اعضای هیات مدیره،

7-      سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیات مدیره بانک سرمایه ( سهامی عام)

/ 0 نظر / 5 بازدید