ادامه گزارش بانک سرمايه

دستور تعیین هیئت مدیره از دستور خارج شد که البته سهامداران به شدت از آن مخالفت کردند و با بیان اینکه مدیریت ضعیف است و نیاز به اصلاح دارد.

۱٪ به عنوان پاداش هیئت مدیره قرار گرفت و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق هیئت مدیره موظف قرار گرفت.

مدیریت مجمع دکتر هاشمی به شدت از سوی سهامداران برای پذیرش پست تشویق شد و از سویی وی خواهان پاداش ۱.۵٪ بود که با فریاد بنده مبنی بر عدم نیاز به پاداش برای شرکتی که سودآوری آن از طریق خرید اوراق مشارکت بوده است به یک درصد کاهش یافت البته دکتر هاشمی به دنبال سهم ۵٪‌به هیئت مدیره بود که با برخورد سرد سهامداران روبرو شد.

مدیرعامل هدایتی حتی قادر به صحبت کردن نبود و بسیار ضعیف عمل کرده است و البته با استعفا حاجی و آرامی نیا اعضا عدل بدل جایگزین ایشان شدند.

روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات روزنامه های شرکت تعیین شد و موسسه حسابداری دایارایان به عنوان جسابدار تعیین شد.

غیر از شرکت های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان تعاونی چندمنظوره دانشگاه علم و صنعت به عنوان هیئت مدیره قرار گرفت.

مدیر عامل تنها به یک سوال آنهم سوال مربوط به زمان تقسیم سود پاسخ داد.

بسیاری از سهامداران خواهان تشکیل OTC برای همکاری در بازار گردانی شرکت شدند که به جایی نرسید.

با پایان زمان مجمع تعداد زیادی از سهامدارن به سوی هدایتی هجوم آورند و سوالاتی داشتند که وی حتی حاظر به گوش کردن به صجبت ها و دل مشغولی های سهامداران نشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید