سقوط شاخص بورس تهران به حد آبان ۸۲

عده ای از کارشناسان می گویند کاهش شاخص در شرایط تقسیم سود عادی است اما هیچکدام از آنها نمی گوید که چرا از مرداد ۸۵ و پس از بازگشایی تمام نماد ها باز هم شاهد سقوط نمادها بودیم و حدود ۲۰۰۰ واحد بودیم و در روز ۲۸ اسفند ۸۴ نیز سقوط ۷۰۰ واحدی را شاهد بودیم.
خلاصه آنکه نتیجه سقوط فعلی حاصل از سقوز یکسال است که افراد احمق می کوشند بیهوده توجیه کنند اما افراد دانا و حرفه ای ها می دانند و می خندند

***************
منتظر سقوط سهام با آغاز مجازات ها علیه ایران به خاطر حمایت از تروریست باشید
منتظر نظرات و پیام های شما هستم

/ 0 نظر / 6 بازدید