شهرداری در آستانه بحران

با ادامه رکود بازار مسکن و سرایت آن به بخش ساخت و ساز اکنون شاهد اخبار جسته و گریخته ای از نمایان شدن آثار بحران اقتصادی در شهرداری تهران هستیم.

شدت گرفتن رکود در بخش ساخت و ساز در تهران بزرگ اکنون بر بزرگترین بخش درآمد شهرداری تهران و بودجه ۵٠٠٠ میلیارد تومانی سال ١٣٨٧ آن تاثیر مخرب گذاشته است.

در این شرایط با کاهش فعالیت های ساختمانی و توقف رشد صدور پروانه های ساختمانی در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ١٣٨۶ و پیش بینی ها برای کاهش شدید پروانه های ساختمانی در نیمه دوم سال جاری اکنون وضعیت مالی شهرداری به خط قرمز رسیده است.

ولخرجی ها و دست و دلبازی های شهرداری تهران در فعالیت های مختلف از همایش ها و مانور ها گرفته حرکات نمایشی ( مانند تعویض پلاک ها آبی ساختمان ها )‌ اکنون این نهاد را دچار بحران جدی ساخته است تا آن جا که خادم نماینده شورای شهر تهران در این مورد هشدار داده است و از سویی دکتر قالیباف در جلسه ای با شهرداران مناطق خواسته است که تمام تلاش خود را برای رسیدن به درآمد پیش بینی شده مبذول دارند و از سوی دیگر تغییرات در بخش های امور درآمد شهرداری ها موید این مطلب است. جلسه دکتر قالیباف با اقتصاد دانان برای بررسی بحران احتمالی و راه های جلوگیری و گذر از آن و جستجوی منابع جدید درآمد نیز از دیگر استراتژی های شهرداری تهران بزرگ در راه عبور از شرایط بد فعلی اقتصاد کشور است.

گفتنی است که بیش از نیمی از بودجه شهرداری تهران و در حدود ٣٧٠٠ میلیارد تومان بودجه نقدی است که ۵٠%‌ آن مربوط به درآمد تراکم فروشی و صدور پروانه ساختمان است.

از دستورات جدید دکتر قالیباف به منظور کنترل مشکلات توقف پروژه های کم اهمیت از لحاظ عمرانی و شهری و ترافیکی و همچنین پروژه های کمتر از ۴٠% پیشرفت و تزریق پول به پروژه های سودآور به منظور کسب درآمد پایدار برای شهرداری است.

/ 0 نظر / 19 بازدید