حادثه ايرانمهر

تيتر اصلی خبرهای اين چند روزه مرگ مشکوک چند نفر در بيمارستان ايرانمهر تهران است.اين بيمارستان در ۲۰۰ متری خانه ماست و من روزی چند بار از جلو آن رد می شوم و حمل جنازه و خارج کردن آن امری کاملا عادی است.
پريشب شبکه دو بعد از اخبار به بحث درباره اين مرگ پرداخت.
روز ۱۴ فروردين مانند ساير روزها ده ها عمل انجام شد که سرانجام ۱۴ نفر به هوش نيامدند.

تنهات نکته مشترک بين اين افراد استفاده از يک داروی بی هوشی بوده.
حالت تهوع و استفراغ و ... که نياز به تزريق و تصفيه خون بوده که متاسفانه سازمان خون به موقع خون نمی دهد.و اين گام اول در کوباندن اين بيمارستان
دو نفر می ميرند که يکی پيرزنی ۷۵ ساله و ديگری جانبازی خودخواه و پرو و اطلاعاتی که يک پا نداشته و از يک چشم کور بوده و ديابت داشته و يک کليه که تازه آن هم پيوندی بوده داشته است و يه معنای واقعی کلمن.
اما در خون اين افراد چيزی شبيه سم مار پيدا شده است.
داروی بی هوشی از نوع ارزان بوده که قابليت نفوذ باکتری و ميکروب بوده است اما احتمال انقضای آن وجود داشته است.
دارو از سازمان تامين دارو وزارت بهداشت خريداری شده که اکنون هيچ يک از مسئولين آن پاسخگو نيستند.
وزارت بهداشت بيماريتان را مسئول می داند و فرد دکتر بی هوشی را.
مانند انفجار قطار در نيشابور با سقوط هواپيما در خرم آباد .
چرا ما عدت کرده ايم فرد را مسئول بدانيم و نمی گوييم که دولت مسئول است.
دولت های پيشرفته و کشورهايی که مانند ما ادعايی از تمدن ۵۰۰۰ ساله ندارند و بعضی هايشان تمدنشان به ۵۰۰ سال هم نمی رسد مسئوليت کارهايشان را می پذيرند.
اين اولين اشتباه وزارت بهداشت نيست.
آيا می دانيد اولين ايدزی که بوده است؟
نه معتاد و نه از طريق تماس جنسی !
از طريق انتقال خون به يک پسر ۱۰ سايه دياليزی که خون وارداتی از فرانسه بوده است و دولت هيچ گونه خسارتی را پرداخت نکرد.
شما کمی فکر کنيد. تعطيلی يا به ورشکستگی کشاندن بيمارستان ايرانمهر يعنی بيکاری ۱۰۰۰ نفر که دولت براساس محاسبات خودش و نه واقعی بايد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان برای ايجاد شغل برای آن ها صرف کند. که با پذيرفتن اشتباه تمام مشکلات حل می شود.
اما مگر می پذيرد

/ 0 نظر / 5 بازدید