تحلیل بنیادی بانک پارسیان

تحلیل بنیادی بانک پارسیان

بانک پارسیان به عنوان سومین بانک خصوصی کشور با بیش از 200 شعبه فعال و در اختیار داشتن بیش از 50% حجم فعالیتها و جذب سپرده های بانک های خصوصی به عنوان پیشتاز بانک های خصوصی محسوب می گردد.
این بانک در میان تمامی بانک های کشور نیز رتبه سوم در جذب سپرده ها را دارا می باشد.

در حالی مجمع بانک پارسیان برگزار گردید و سودی برابر 324 ریال به ازای هر سهم میان سهامداران شرکت تقسیم گردید که توجه سهامداران به مسائل مرتبط با وضعیت مالی بانک ضروری است.

با توجه به رکود اقتصادی و معوق شدن قسمتی از تسهیلات اعطائی بانک به حجم 29 هزار میلیارد ریال ذخیره های لازم اخذ نگردیده است.
در زمینه ذخایر محاسبه شده در صورت های مالی مبلغ 180 میلیارد تومان  به عنوان ذخیره عام محاسبه و در حساب ها اعمال گردیده است . همچنین کل ذخایر بانک شامل ذخایر عمومی و  مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته به رقمی در حدود 460 میلیارد تومان بالغ می شود.
مسئله نگران کننده در وضعیت مالی فعلی بانک پارسیان حجم مطالبات سر رسید گذشته و معوق به حجم 29 هزار میلیارد ریال می باشد که با تصویب هیئت مدیره قرارداد های جدید منعقد و به طبقه بندی جاری منتقل گردیده است. گفتنی در قراردادهای جدید وثایق جدیدی اخذ نگردیده است.
حجم مطالبات سر رسید گذشته و معوق بانک به ازای هر سهم در حدود 400 تومان می باشد.
نکته حائز اهمیت بعدی مطالبات مشکوک الوصول بانک پارسیان به حجم بیش از 950 میلیارد تومان می باشد که به میزان قانونی ( 50% ) ذخیره در حساب ها محاسبه و اخذ گردیده است.
با توجه به عدم لحاظ نمودن مطالبات سررسید گذشته و معوق در محاسبه ذخیره های قانونی در صورت اعمال ضریب 10% ( حداقل ضریب برای این گونه مطالبات طبق بخشنامه بانک مرکزی ) بانک بایستی بیش از 290 میلیارد تومان ذخیره در حساب ها اعمال می کرد. یعنی در حدود 39 تومان به ازای هر سهم که در این صورت سود دهی سال 87 بانک به رقمی کمتر از 4 تومان کاهش می یافت.
در حقیقت مدیریت بانک به منظور اهداف کوتاه مدت و  با دیدی مقطعی به سهم شرکت و بدون در نظر گرفتن منافع آتی و بلند مدت بانک با تصویب هیئت مدیره اقدام به دستکاری ردیف های تسهیلات از سر رسید گذشته و معوق به سر فصل جاری نموده است.
در سال مالی گذشته کل درآمد بانک از تسهیلات اعطائی به رقم 27 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل از آن بیش از 35% رشد نشان می دهد.
همچنین سود شرکت از اوراق مشارکت با کاهشی 95% از مبلغ 66 میلیارد تومان به حدود 3 میلیارد تومان کاهش یافته است.
این امر حاکی از استفاده بهتر و بهینه از منابع بانک می باشد.
همچنین سود پرداختی به سپرده گذاران به رقم با رشدی 30% نسبت به سال گذشته به رقم 22 هزار میلیار تومان رسیده است.
همچنین شرکت بیش از 163 میلیارد تومان به عنوان هزینه ذخیره تسهیلات اعطائی در حساب ها 1387 دارد.
سود عملیاتی شرکت بیش از 400 میلیارد تومان می باشد که پس از کسر مالیات و هزینه های مالی به رقم 332 میلیارد تومان بالغ می شود.
بانک پارسیان با سرمایه 750 میلیارد تومان مبلغ 443 ریال به ازای هر سهم خود سود محقق ساخته است.
همچنین شمار نیروی انسانی بانک پارسیان با رشدی 18 درصدی به بیش از 4600 نفر رسیده است که با توجه به حجم رشد فعالیت های بانک حاکی از بهبود بهره وری نیروی انسانی بانک است.
حجم سپرده های قانونی بانک پارسیان نزد بانک مرکزی 24 هزار میلیارد ریال بالغ می شود و از سوی دیگر بانک بیش از 400 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است.
همچنین بانک پارسیان حجم سرمایه گذاری های خود را در شرکت های بورسی با بیش از 13 میلیارد تومان کاهش به رقم 16.8 میلیارد تومان رسانده است. با توجه به روند نزولی بورس این امر منطقی می باشد.
همچنین تسهیلات اعطایی بانک به مبلغ 117 هزار میلیارد ریال بالغ می شود.  که نسبت به سال گذشته با رشدی 19% روبرو شده است. همچنین بیش از 18 هزار میلیارد ریال از تسهیلات اعطائی بانک به شرکت های زیر مجموعه و همگروه بوده است.
همچنین شرکت بیش از 360 میلیارد تومان در امر ساخت و تولید مسکن و همچنین در حدود 35 میلیارد تومان در مستغلات سرمایه گذاری نموده است که با توجه به رکود شدید بازار مسکن و توجه به این نکته که سرمایه گذاری در مستغلات در سال 87 صورت گرفته و بانک پارسیان در سال 87 بیش از 340 میلیارد تومان نقدینگی به بخش ساخت و تولید مسکن تزریق نموده است.
شرکت در سال مالی 87 بیش از 92 میلیارد تومان در راستای خرید دارایی های ثابت از جمله زمین و ساختمان هزینه نموده است که این امر در راستای افزایش تعداد شعب و همچنین تغییر دفتر مرکزی بانک است.
هم چنین کل سرمایه گذاری های بلند مدت بانک بالغ بر 230 میلیارد تومان می باشد. شرکت های سرمایه پذیر از جمله لیزینگ پارسیان , سرمایه گذاری پارسیان , بیمه پارسیان و تجارت الکترونیک پارسیان و صرافی پارسیان که عمدتا در راستای فعالیت های مالی و گسترش فعالیت های بانک پارسیان و همچنین ارائه کلیه خدمات مالی و پولی از جمله کارت های اعتباری و نقدی و هدیه , خدمات بیمه , مدیریت سرمایه توسط شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان و همچنین انجام خدمات ارزی و مسکوکات طلا توسط صرافی پارسیان می باشد.
همچنین سپرده های قرض الحسنه در بانک از جمله قرض الحسنه جاری و پس انداز به صورت های ریالی و ارزی جمعا به مبلغ 723 میلیارد تومان می باشد. این رقم نسبت به سال گذشته بیش از 20% کاهش نشان می دهد که عمدتا ناشی از توقف فروش چک های بانکی توسط بانک های خصوصی و دولتی و انتشار ایران چک های بانک مرکزی است.
هم چنین سپرده های سرمایه گذاری جذب شده بانک پارسیان با حدود 20% رشد به رقمی بالغ بر 151 هزار میلیارد ریال رسیده است.
نکته قابل توجه گرایش سپرده ها از کوتاه مدت عادی به سپرده های یکساله است.
این امر عمدتا ناشی از کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و همچنین افزایش نرخ سود سپرده های بلند مدت است.
کاهش 40% سپرده های کوتاه مدت عادی بانک و افزایش حدود 90% سپرده های یکساله بانک عمدتا سبب افزایش هزینه سپرده های بانک گردیده است.
به گونه ای که با افزایش 20% حجم سپرده ها , هزینه سپرده ها بیش از 30% افزایش یافته است.
افزایش نامتناسب حجم سپرده ها نسبت به هزینه سپرده ها ناشی از عملکرد نامناسب بانک پارسیان در بخش جذب و هدایت سپرده ها می باشد و از سوی دیگر ناشی از کاهش دستوری نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و افزایش سود سپرده های بلند مدت و همچنین یکسان سازی سود بانک های دولتی و خصوصی و افزایش رقابت در فضای پولی و بانکی کشور می باشد.
با این وجود با توجه به ثبوت نسبی نقدینگی در سال 1387 رشد 20 درصدی جذب سپرده ها عملکرد مناسب بانک را در کل نشان می دهد.
از سوی دیگر تغییرات نرخ سود بانکی از جمله کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و افزایش سود سپرده های بلند مدت سبب افزایش ماندگاری سپرده های بانک از سپرده های کوتاه مدت یکماهه به سمت سپرده های بلند مدت یکساله می باشد.
همچنین انتشار گواهی سپرده توسط بانک پارسیان عمدتا سبب جذب سپرده های کوتاه مدت به این نوع حساب ها گردیده است که سبب افزایش 10% هزینه سپرده ها گردیده است.
همچنین سپرده سرمایه گذاری هفت بانک با تبلیغات گسترده همراه بود تنها 148 میلیارد تومان سپرده جذب کرده است که کمتر از 1% سپرده های بانک می باشد که این امر حاکی از عدم موفقیت بانک در ارائه این نوع سپرده می باشد.
همچنین حجم گواهی سپرده های صادر شده بانک پارسیان در حدود 500 میلیارد تومان است.

در بحث مالیاتی بانک پارسیان با سازمان امور مالیاتی بر سر مواردی از جمله معافیت سود اوراق مشارکت , معافیت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و همچنین ذخیره استهلاک اموال که عمدتا مورد قبول سازمان امور مالیاتی نبوده است و به مراجع بالاتر از جمله شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری رسیده است.
مبالغ مورد اختلاف حجمی بالغ بر بیش از 50 میلیارد تومان می باشد.
هر چند به نظر می رسد که در پایان نتایج به نفع بانک پارسیان ختم گردد اما روال اداری و هزینه های مرتبط هزینه اداری بالاتری را به شرکت تحمیل می نماید.
نتیجه معاملات ارزی بانک پارسیان نیز امسال سودی بالغ بر 40 میلیارد تومان در بر داشته است که البته نسبت به سال قبل که با زیانی 16 میلیارد تومانی روبرو بوده است حاکی از بهبود رویه معاملات ارزی بانک است .
در بخش فروش ارز و مسکوکات طلا در نهایت با زیانی 25 میلیارد تومانی روبرو گشته است این در حالی است که در سال قبل از آن این فعالیت ها به سودی 2 میلیارد تومانی منتهی گشته است.
همچنین بانک بابت صدور ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی کارمزدی بالغ بر 34 میلیارد تومان کسب نموده است و حجم کل ضمانت نامه ها اعتبارات اسنادی صادره بیش از 25 هزار میلیارد تومان است.
حقوق و مزایای کارکنان بانک نیز افزایشی بیش از 40% داشته است ( 20% ناشی از افزایش نیروی انسانی و 20% ناشی از افزایش سطح دستمزد ها ) و همچنین هزینه های اداری بانک نیز با افزایشی در حدود 28% به رقم 45 میلیارد تومان افزایش یافته است.

در مجموع به جز حجم مطالبات سر رسید گذشته و معوق جمعا به ارزش 29 هزار میلیارد ریال معادل حدود 400 تومان به ازای هر سهم که با تغییر دسته بندی از سوی هیئت مدیره به سرفصل جاری منتقل گردیده است و تنها ذخیره عمومی برای آن ها اخذ گردیده است و همچنین مطالبات مشکوک الوصول به ارزش بیش از 900 میلیارد تومان که بانک در مجموع ذخیره ای بالغ بر 460 میلیارد تومان اخذ نموده است و افزایش نامتناسب رشد سپرده به رشد هزینه سپرده ها که به ضرر بانک می باشد و همچنین سرمایه گذاری بیش از 400 میلیارد تومانی در بخش املاک و مستغلات در سال 87 توسط بانک پارسیان که عمدتا  با کاهش ارزش روبرو شده است.این عوامل ناشی از رکود در کلیه بخش های اقتصادی از جمله مسکن , تولید و بازرگانی و همچنین افزایش رقابت بین بانک های خصوصی به دلیل افزایش شعب و همچنین افزایش رقابت بین بانک های دولتی و خصوصی به دلیل یکسان سازی سود سپرده ها می باشد.
با در نظر گرفتن 29 هزار میلیارد تومان تسهیلات سر رسید گذشته و معوق بانک پارسیان ذخیره ای بیش از 300 میلیارد تومان بایستی در حساب ها اخذ و همچنین سود محقق شده سال 87 را به کمتر از 40 ریال کاهش می داد.

/ 0 نظر / 76 بازدید