شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران

با اين وجود کارشناسان معتقدند حتی در صورت کاهش احتمال اعمال تحريم اقتصادی و اقدام نظامی عليه جمهوری اسلامی، روند شکل گيری شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران که بر خلاف تمايل سهامداران جزء بوده، آينده بازار سرمايه را با ابهام های تازه ای رو به رو ساخته است.

در جريان داد و ستدهای هفته گذشته سهم سهامداران حقيقی در حجم خريد سهام از ۴۱ درصد در اولين روز مبادلات به کمتر از ۳۰ درصد در ادامه معاملات سهام رسيد.

مطابق قانون جديد بازار سرمايه ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با تشکيل شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار اداره بازار سهام را به اين شرکت واگذار کند.

بر اين اساس سازمان بورس اوراق بهادار تنها نقش نظارتی خواهد داشت و مديريت بازار سهام بر عهده شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار خواهد بود که سهام آن در بورس تهران قابل معامله است.

پذيره نويسی سهام اين شرکت ۱۱ ماه پس از تصويب قانون بازار سرمايه در تاريخ دوم و سوم مهرماه انجام شد.

بر پايه آخرين اعلام سازمان بورس، اين شرکت صاحب بيش از ۵۶ هزار سهامدار حقيقی و حقوقی شده است.

در اين ميان ۷۸ شخصيت حقوقی حضور دارند و بقيه سهامداران حقيقی هستند.

همچنين مطابق تصريح قانون و برای جلوگيری از شکل گيری انحصار در بازار سرمايه، هيچ يک از اين سهامداران نبايد بيش از دو ونيم درصد سهام شرکت بورس را در اختيار داشته باشند.

با اين وجود در جريان برگزاری مجمع عمومی شرکت بورس در روز پنج شنبه گذشته، سرمايه‌گذاری بهمن، سرمايه گذاری غدير، سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی(شستا)، سرمايه‌گذاری تدبير، سرمايه‌گذاری توسعه ملی، کارگزاری آزمون بورس و حافظ به عنوان اعضای هيات مديره شرکت بورس با بيشترين رای انتخاب شدند.

بدين ترتيب کانون سهامداران حقيقی که نماينده سهامداران جزء بورس تهران است، نتوانست به هيات مديره شرکت بورس راه يابد.

بر اين اساس سهامداران جزء بورس تهران از هم اينک نگران شکل گيری انحصار سهامداران حقوقی در شرکت بورس و بی توجهی به حقوق سهامدارن حقيقی هستند.

/ 0 نظر / 6 بازدید