مهندسی شاخص

شاید این روزها و در گسترش بحران های اقتصادی در جهان مدیران بورس های جهان باید از مدیران مدبر و هوشمند ایرانی درس های زیادی بگیرند.

اقتصاد سرمایه داری و بورس و بورس بازی از غرب آمده است اما نحوه بازی با آن و تکامل آن را باید در ایران دانست.

راز اینکه بورس ایران در بدترین روزهای تاریخ خود جز لیست بورس های پر بازده جهان است چیست ؟

این روز ها دانشگاه های معتبر جهان از مدیران کنونی و سابق بورس اوراق بهادار ایران دعوت می کنند تا کرسی استادی این دانشگاه ها را به آن ها اعطا نمایند.

چگونه است که با ورشکستگی یک بانک شاخص در آمریکا و اروپا و جهان ١٠% پایین می آید اما در ایران با ورشکستگی کل اقتصاد بورس همچنان مثبت می رود.

چگونه است که اگر سهم مثبت رفت که رفت وگرنه نمی تواند برود ( کنایه از اینکه نماد را می بندند)

مهندسی شاخص سال هاست در ایران اجرا می شود.

 

این امر چه در دوران رشد (‌به یاد دکتر عبده که در شهریور ١٣٨٢ هر گونه مثبت خوردن سهم را منع کرد و بازار فقط منفی می خورد ) و به یاد از آن مدیر سابق شاخص حوالی ١۴ هزار را در یک روز مانده به شب عید در حوالی  ١١ هزار باز کرد.

این مهندسی مجموعه ای است از روش ها که مدیران بورس ایران به کار می بندند تا بتوانند به کمک آن بورس را نه نمادی از قلب تپنده اقتصاد و شرایط واقعی کسب و کار بلکه ابزاری برای آمار سازی نشان دهند.

آن ها مدیران دولتی هستند.

خیلی ساده است حتی الان هم  که بورس ها مثلا خصوصی شده اند باز هم دولت مدیریت می کند.

روسای سازمان بورس سابقا مستقیما از طرف وزیر تعیین می شدند اما اکنون مدیرعامل شرکت بورس از سوی سهامداران ( که عملا سهام مدیریتی در اختیار شرکت ها و سازمان های دولتی قرار داد ) تعیین می گردد و پس از تایید سازمان بورس به این پست نائل می شوند.

در همه دنیا بورس ها بر پایه نقد پذیری دارایی ها بنا شده اند همان طور که پایه های رویه پولی و مالی مهار تورم است اما در ایران بورس بر پایه رشد شاخص و عدم نقد پذیری از یک سو و پایه های پولی بر پایه رونق و مبارزه با بیکاری بنا شده اند.

تفاوت در این است که دنیا به هر دو هدف می رسد اما ما به هیچکدام نمی رسیم.

مدیران ایرانی دولتی اند و باید در پایان سال گزارشی از عملکرد به مقامات بالا سری خود ارائه دهند

این مقامات گیرنده گزارشات سیاسیون هستند و نیاز به آمار سازی دارند تا روی آن مانور دهند.

افرادی که تفکرشان این است که همه ما در بلند مدت مرده ایم.

/ 0 نظر / 22 بازدید