مجمع بانک سرمايه

مجمع بانک سرمایه با حدود ۲۵ دقیقه تاخیر راس ساعت ۹:۵۵ دقیقه آغاز شد.
مدیر عامل آقای هدایتی شروع به خواندن گزارش هیئت مدیره کرد که ظاهرا گزارش برای ایشان نوشته شده بود و بیش از ۲۰ اشتباه فاحش در روخوانی داشت.

سود محقق سال مالی ۸۴ در دوره ۷۵ روزه ۲۱.۵ ریال بوده است و برای سال مالی جاری تاسیس ۶۰ شعبه و تاسیس ۱۰ شرکت به عنوان زیرمجموعه گفته شد که مجوزات شرکت الکترونیک و صرافی دریافت شده است و در حال حاظر تعداد شعبات ۱۲ تا و سود پیش بینی ۱۴۶ریال بوده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید