معارفه شرکت نفت و گاز پارسیان

معارفه شرکت نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) که قرار است روز سه شنبه این هفته در بورس عرضه شود ، امروز در تالار تلاش برگزار شد.

پس از برگزاری رسومات متداول ، مدیرعامل شرکت ، مرتضی عزیزی به معرفی شرکت پرداخت.

سپس شرکت های زیر مجموعه هلدینگ گروه گسترش نفت و گاز پارسیان را معرفی نمود و مزایا و سود آوری آن ها را بیان نمود.

شرکت پالایش تبریز با مالکیت 47 درصدی و سودآوری 95 میلیارد تومانی که هنوز شرکت سمت مدیریتی تصدی ننموده است.

شرکت پتروشیمی پردیس با مالکیت 70% که یکی از تولید کننده بزرگ اوره جهان است.کل سود امسال شرکت 600 میلیارد تومان می باشد.

شرکت پتروشیمی زاگرس با سهم 37% که بزرگترین تولید متانول دنیا ست و سود امسال شرکت 530 میلیارد تومان است.

شرکت پتروشیمی کرمانشاه با مالکیت 40% که حدود 82 میلیارد تومان سودآوری دارد.

شرکت پتروشیمی شیراز با مالکیت 30% که وعده افزایش ظرفیت و تولید و سودآوری این شرکت تازه خصوصی شده را داد.

شرکت های پتروشیمی خراسان ، مروارید ، مارون ، فن آوران ، مرجان ، ایلام ، امیرکبیر ، اروند نیز در پرتفوی شرکت قرار دارند.

همچین شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل ، حمل و نقل ریلی نیرو و شرکت صنایع پایین دستی پتروشیمی و شرکت مهندسی صنایع نفت ( اویک ) نیز در پرتفوی شرکت جای دارند.

طرح توسعه زیر مجموعه ها نیز تنها طرح توسعه بنزین سازی پالایش نفت تبریز دارای پیشرفت است و هر چند طرح های توسعه متعدد دیگری نیز بیان شد اما به نظر می رسد طرح توسعه فوق با توجه به پیشرفت اندک ( بین 5 تا 20 درصد ) صرفا برای برنامه های عرضه اولیه معرفی شده اند.

سال مالی شرکت 30 آذر ماه است و مجمع شرکت در 30 دی ماه برگزار شده است و با توجه به سودآوری 970 میلیارد تومانی ، عمده آن تقسیم شده است. بنابراین سود انباشته خاصی در شرکت نیست.

شرکت مدعی است ارزش بازار دارایی های شرکت 4700 میلیارد تومان ( حدود 780 تومان در ازای هر سهم ) می باشد. همچنین شرکت سود سال آینده را 900 میلیارد تومان پیش بینی نموده است که 250 میلیارد تومان از سود فروش سرمایه گذاری هاست.

مدیران شرکت در مقابل نوسانات نرخ ارز سکوت کردند و در مورد تحریم های اروپا نیز گفتند که آمریکا لاتین را جایگزین این بازار نمودند.

در مورد تحریم بانکی نیز مدعی بودند که هیچ مشکلی در دریافت و پرداخت ها و خرید قطعات نداشته و ندارند.

با توجه به ساختار شرکت عمده سود ناشی از دو شرکت پتروشیمی پردیس و زاگرس است و بنابراین به شدت به نوسانات این دو شرکت حساس خواهد بود.

مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر نیز اعلام نمودند که برنامه آن ها عرضه سهام در زیر پی به ای 5 است و به نظر می رسد که قیمتی معادل ارزش دارایی های شرکت را عرضه کنند.  هر چند در این مورد تاکید داشتند که تعیین کننده قیمت بازار است.

عرضه 20% سهام شرکت نفت و گاز پارسیان که بین 800 تا 1200 میلیارد تومان ارزش خواهد داشت منجر به بلعیدن حجم گسترده نقدینگی در بورس خواهد شد.

گفته می شود گروه بهمن به دنیال خرید قسمتی از سهام این شرکت به صورت بلوکی است.

چند سوال کننده نیز در مورد قیمت فروش داخلی اوره و نحوه ارتباط با شرکت خدمات و پشتیبانی کشاورزی پرداختند. مدیران شرکت مدعی هستند که قیمت فروش اوره 95% قیمت فوب خلیج فارس است و نحوه و مدت دریافت پول نیز مناسب است. ( مطالبات سال گذشته وصول شده است )

شرکت در مورد نوسانات گاز ، نحوه قیمت گذاری و قرارداد گاز با شرکت ملی گاز ایران مطلبی را بیان ننمود. در حال حاضر شرکت های پتروشیمی آبادان و پتروشیمی جم به دلیل عدم تامین گاز کافی و همچنین مشکلات در قیمت گذاری گاز با مشکلات جدی در سودآوری و تولید روبرو هستند.

/ 0 نظر / 44 بازدید