هفت عضو هیأت مدیره شرکت بورس معرفی شدند

با برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت بورس در روز گذشته اعضاء جدید هیأت مدیره این شرکت انخاب شدند .

هفت عضو هیأت مدیره شرکت بورس عبارتند از : سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ، سرمایه گذاری امید ، مهر اقتصاد ایرانیان ، تدبیر، بهمن ، غدیر و شرکت کارگزاری حافظ.

/ 0 نظر / 20 بازدید