آشنايي با فرمت DVD

فرمت جديدی كه قابليتهای بيشماری دارد كه در زیر آمده است .
١- توانايی ضبط تا ٢ ساعت فيلم ديجيتال و تا ٨ ساعت
VCD روی DVD های دو لايه و دو طرفه
٢- قابليت
Wide Screen
٣- دارای ٨ لايه مخصوص صدا بهمراه ٨ كانال هر كدام يا ٦٤ كانال صوتی
٤- قابليت تغيير زاويه ديد دوربين تا
Camera angle 9
٥- قابليت
Menu و Interactive بودن برای بازيهای DVD
٦- قابليت كنترل توسط والدين
ParentalLock
٧- چند زبانه
Multi Lingual
در سال ٢٠٠٠ حدود ٤٦ ميليون
DVD Player در سطح جهان بفروش رسيد كه ٨.٥ ميليون آن در امريكا بود .فرمت DVD برای مناطق مختلف دنيا CODE خاص اخلاقی اختصاص داده چون فيلم ها را با اخلاق آن منطقه بايد تدوين كرد .


روشهاي ضدكپی در
DVD :
DTCP : Digital Transmission Content Protection يكی از علل توليد DVD توسط هاليود اين بود كه توليد كننده های VCD نمي توانستند از توليد خود محافظت كنند هر كار بر ساده ای با داشتن يك Writer می تواند فيلم آنها را كپی كند هدف از روش هاي ضدكپی DVD كه بر روی هر ديسك DVD لحاظ شده غير ممكن ساختن كپی فيلم ها و موسيقی هاست .
DTCP :روش DTCP روش ابداعی Intel , sony , Hitachi , matsushita ميباشد در اين روش دستگاه DVD Player و Digital TV يكسری Code های رمزی رد و بدل می كنند اگر ديسك DVD شما كپی شده باشد اعداد كد اشتباه خواهد بود پس امكان نمايش روی تلويزيون ديجيتال نخواهد داشت اگر اعداد كه تائيد شد شما براحتی Authenticate شده و فيلم dvd خود را خواهيد ديد .
DVD Player --à DigitalTV
Encrypt Decrypt
CSS : Content Scrambling System اين متد توسط MATSUSHITA و TOSHIBA طراحی شده هر ديسك DVD كه با CSS فرمت شده باشد 400 عدد يا Key رمز دارد كه با مدار DVD Drive ارتباط بر قرار كرده قانون encryption را بوجود می آورند اگر چنين ديسك DVD داريد بايد كارت گرافيك شما قدرت decrypt كردن آنرا داشته باشد .
DVD AUDIO :درا ين روش يك Signal صداي مخصوص روي ديسك صداي DVD حك ميشود اگر ديسك را كپی كنيد عدم وجود اين Signal باعث می شود هيچگونه موسيقی پخش نشود .
SACD SPEC : CD هايي دو لايه هستند كه SONY , PHILIPS طراحی كرده اند كه شامل لايه های DVD , CD ميباشد .

/ 0 نظر / 5 بازدید