تحلیل و شرایط شرکت های تولید کننده سیمان در سال 1388

به نظر بنده تولید سیمان در کشور به حد اشباع رسیده است و حتی می توان گفت که از حد اشباع نیز فراتر رفته است و نیاز به صادرات برای حفظ سطح تولید وجود دارد.
به دلیل رکود ساخت و ساز که قطعا در امسال نیز ادامه خواهد یافت تقاضا برای مصرف سیمان کاهش خواهد یافت.
به دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت تقاضا سیمان در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق نیز به شدت کاهش یافته است و امید صادرات به این کشور ها هم کمرنگ است.
به دلیل بحران جهانی در کشور های عضو ناتو و عضو بازسازی افغانستان هزینه کردن پول ها در این کشور کاهش یافته است و تقاضا برای سیمان نیز در افغانستان کاهش یافته است.
----
شرکت های سیمانی مانند سیمان سپاهان با وجود راه اندازی خط افزایش ظرفیت تولید به میزان یک میلیون تن در سال 1387 میزان تولید در سال 1388 نسبت به سال قبل با 23% کاهش پیش بینی شده است.
در حقیقت می توان نتیجه گرفت به دلیل هزینه بالای حمل و نقل شرکت هایی که در مرکز ایران مستقر هستند شانس صادرات ندارند و مجبور هستند به دلیل افزایش عرضه ناشی از افتتاح شرکت های جدید و طرح های توسعه و افزایش ظرفیت حجم تولیدات خود را کاهش دهند.
شرکت های همجوار مرز های غربی و شرقی کشور نیز در صورت تسهیل شرایط صادرات و آزاد سازی صادرات قادر خواهند بود تا در حدود تولید سال 1387 به تولید بپردازند.

/ 0 نظر / 20 بازدید