یک روز دیرتر - مگه چی می شه؟

بعد از راه اندازی سیستم نرم افزاری جدید بانک پارسیان یک تغییر جالب در واریز سود های سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت رخ داد.

سود هایی که روز آخر ماه به حساب واریز می شدند حالا در روز اول ماه بعد واریز می شوند یعنی فقط یک روز دیرتر.

حالا یه روز دیرتر ریختیم مگه چه می شود؟

حالا مگه چه شده است؟

این موضوع یک روز تاخیر در واریز ها تا همین اواخر بحث بین بعضی از مشتریان دقیق و نکته بین با کارمندان و معاونان و روسای شعبات بانک بوده است و معمولا با این جواب که چه فرقی می کند سیستم به جای واریز بعد از ساعت اداری روز آخر ماه سود شما را قبل از آغاز ساعت روز نخست ماه می ریزد.

آن ها همه مشکلات را به گردن سیستم می انداختند و این تغییر را عادی توصیف می کردند.

اما کسی نپرسید که چه کسی به سیستم گفته است که این گونه حساب کند؟ یا شاید بتوان بهتر گفت کسی نپرسید که چرا سیستم را این گونه برنامه نویسی کرده اند.

برنامه نویس و طراح نرم افزار تنها پیاده کننده خواسته طراحان یعنی مدیران بانک پارسیان است.

حالا بگذارید ببینیم یک روز تاخیر در واریز سود چه تاثیری بر درآمد و هزینه های بانک دارد.

در بحث هزینه که هزینه ندارد.

اما در بحث درآمدی فرض می کنیم که متوسط سپرده های مردم در بانک پارسیان ١۵ هزار میلیارد تومان است و سود سپرده ها نیز به طور متوسط ١۵%‌ است ( بیش از نیمی از سپرده ها سپرده های بلند مدت با سود های بین ١٧ تا ١٩ است و کمتر از نیمی نیز سپرده های کوتاه مدت با سود ٩%‌ می باشند.)

15.000.000.000.000*15/100*12/365

که تقریبا برابر 74 میلیارد تومان است کاهش ماخذ هزینه ای است که از تاخیر چند ساعته در واریز سود به حساب مشتریان ناشی از عدم محاسبه سود یک روز در محاسبات است.

ماخذ سود 74 میلیارد تومان نیز با در نظر گرفتن سود 9% کوتاه مدت برابر 6.7 میلیارد تومان است.

در حقیقت چند ساعت تاخیر در واریز سود به حساب های اشخاص منفعت 6.7 میلیارد تومانی برای بانک و سهامداران به همراه دارد یعنی سودی در حدود 9 ریالی برای سهامداران به همراه دارد.

در حقیقت بانک سود را به جای روز آخر در روز اول ماه بعد به حساب می ریزد و سود سود موجود در دفترچه یک روز دیرتر محاسبه می شود و در نتیجه هزینه کمتری برای بانک پارسیان به همراه دارد.

 

 

این است راز تاخیر یک روزه واریز سود به حساب شما مشتریان جدید

/ 0 نظر / 27 بازدید