سهم بانک‌های خصوصی از مطالبات معوق نظام بانکی

با اطلاعاتی که این روزها توسط مقامات رسمی بانک مرکزی منتشر شده است، می‌توان گفت: مطالبات معوق بانک‌ها به یک معضل نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

آمارهای رسمی رقم مطالبات معوق بانک‌های دولتی را تا خردادماه سال 1386، 210هزار میلیارد ریال نشان می‌دهند، اما برخی از مقامات رسمی بانک مرکزی این رقم را در حال حاضر 400هزار میلیارد ریال هم اعلام کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و نرخ پایین سود تسهیلات بانکی، همچنین تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت به نظام بانکی دیکته شده است را از علل مهم این معضل ارزیابی می‌کنند. در این میان بانک‌های خصوصی هم نه به دلیل تکالیف دولتی بلکه به دلیل شرایط اقتصادی کشور و از جمله رکود حاکم بر بخش مسکن از این مشکل برکنار نبوده‌اند. گزارش عملکرد بانک‌های کشور که توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد اکثریت بانک‌های خصوصی نیز در سال 1386 با رشد شدید مطالبات معوق مواجه بوده‌اند. بانک پارسیان به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور در سال گذشته با جمع تسهیلات و مطالبات معادل 101هزار و 424میلیارد ریال رقمی معادل 17هزار و 846میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌است. بنابر اطلاعات گزارش شده این بانک، در حالی که مانده تسهیلات اعطایی بانک پارسیان در سال 86 حدود 41درصد رشد داشته، رشد مانده مطالبات معوق این بانک حدود 151درصد بوده است. بانک اقتصاد نوین هم در سال 86 با رشد 169درصدی مطالبات معوق روبه‌رو بوده است. جمع تسهیلات و مطالبات این بانک در سال یاد شده 52هزار و 290میلیارد ریال و کل مانده مطالبات معوق آن 3400میلیارد ریال اعلام شده است. اطلاعات مربوط به عملکرد بانک سامان در سال 86 نیز حاکی است، مانده مطالبات معوق این بانک در سال یاد شده رشد محسوسی داشته است. جمع تسهیلات و مطالبات بانک سامان در سال مورد گزارش 19هزار و 147میلیارد ریال و کل مانده مطالبات معوق آن یک‌هزار و 413میلیارد ریال اعلام شده است. اگر چه اطلاعات منتشر شده از بانک کارآفرین نشان می‌دهد که رقم مطالبات معوق این بانک در سال 86 نسبت به سال 85 کاهش یافته، اما روند چند سال گذشته این شاخص نشان دهنده افزایش مطالبات معوق بانک کارآفرین است. کل مانده مطالبات معوق این بانک در سال 83 معادل 238میلیارد ریال، سال 84 معادل 579میلیارد ریال، سال 85 معادل یک‌هزار و 575میلیارد ریال و در سال 86 معادل یک‌هزار و 408میلیارد ریال بوده است. جمع تسهیلات اعطایی و مطالبات بانک کارآفرین در سال 86معادل 17هزار و 605میلیارد ریال گزارش شده است. اطلاعات مربوط به عملکرد بانک پاسارگاد در سال 86 نیز حاکی است در حالی که جمع تسهیلات و مطالبات این بانک در سال یاد شده 38هزار و 956میلیارد ریال بوده، مانده مطالبات معوق آن به حدود 108میلیارد ریال رسیده است. مطالبات معوق بانک سرمایه هم در سال 86 با مجموع تسهیلات پرداختی 10هزار و 464میلیارد ریال حدود 116میلیارد ریال اعلام شده است. موسسات مالی و اعتباری از مجموع موسسات مالی و اعتباری کشور بانک مرکزی تنها به ارائه گزارش عملکرد دو موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز نهایی مبادرت کرده است.براساس گزارش یاد شده مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات موسسه مالی و اعتباری سینا رقمی معادل 25هزار و 527میلیارد ریال بوده در حالی که مانده مطالبات معوق این موسسه در سال یاد شده، معادل 729میلیارد ریال اعلام شده است. گزارش عملکرد موسسه مالی و اعتباری توسعه نیز حاکی است. جمع تسهیلات و مطالبات این موسسه در سال 86معال 759میلیارد ریال و کل مانده مطالبات معوق آن دو هزار و 500میلیارد ریال بوده است.

/ 0 نظر / 22 بازدید