به دست آوردن اطلاعات کامل در دانشگاه آزاد بدون مشخصات کامل:

اينجا را کليک کنيد.
سپس نام و نام خانوادگی را وارد کنيد.
شماره شناسنامه را از نتيجه کپی کنيد و اينجا را کليک کنيد.
اکنون با وارد کردن نام و نام خانوادگی و نام پدر می توانيد به اطلاعات کامل دست يابيد.
با اميد به قبولی شما
به هر کسی که قبول شده باشد ۲ ساعت اينترنت ميدم
پيام بگذاريد به  همراه آدرس ايميل.

/ 2 نظر / 6 بازدید
عليرضا

متشکر و موفق باشيد

يونس

اگه برای من يه عکس ای ميل نکنی خيلی نامردی !!!