درباره گوگل

چرا از گوگل بهره گيريم

معرفى

گوگل در تركيبى از نرم افزارها و سخت افزارهاى پيشرفته اجرا ميشود. سرعتى كه شما از آن استفاده ميكنيد بخشى از هزاران كامپيوترهاى معمولى هستند كه با هم شبكه شدند تا سرهت بالايى از سرويس جستجو را فراهم آورند.

قلب نرم افزار ما PageRank(TM) است، سيستمى براى رتبه بندى صفحات وب كه توسط موسسان ما يعنى لرى پيج و سرجى برين در دانشگاه Stanford ساخته شده است. و همينطور كه ما يك دو جين از مهنديسين را هر روزه براى بهبود سازى اين سيستم در اختيار داريم، اين سيستم همچنان به ارايه سرويس خود ادامه ميدهد.

PageRank توضيح داده شد
رتبه صفحه با استفاده از ساختار لينك معتبر بر روى خاصيت دموكراتيك منحصر به فرد تكيه ميكند. در تماهيت، گوگل لينك ها را از صفحه الف تا ب را چك ميكند. گوگل از آراهای مختلف درﻳﺎفت شده برای اﻳن رتبه بندی استفاده می کند.

مهم، صفحات با کيفيت بالا PageRank بالاتري دريافت ميکنند که Google بعد از هر جستجو به خاطر ميسپارد. مسلما، صفحات مهم در صورتي که با موضوع جستجوي شما هماهنگي نداشته باشند براي شما بي اهميت خواهند بود. Google از ترکيب PageRank و روشهاي پيشرفته جور کردن متن براي يافتن صفحات با اهميت و در عين حال مربوط به متن جستجو شده استفاده ميکند. Google از تعداد تکرار کلمات متن جستجو شده پا فراتر نهاده و براي تشخيص اينکه اين صفحه با کلمات مورد جستجو هماهنگي دارد، تمام وجوه محتواي صفحه (و صفحات متصل شده به آن) را بررسي ميکند.

بى عيبى
مجموع روشهاى خودكار گوگل انسان را از مشكلات جستجو رها ميسازد. با وجود اينكه ما تبليغاتى را در بالاى صفحات نتايج مربوطه ارايه ميدهيم، ولى گوگل نتايج را به صورت تبليغات به خود آنها نميفروشد. يك جستجو در گوگل راه راحت، امين و معقول براى جستجو در سايتهاى با كيفيت بالا است.

دلایل استفاده از گوگل

به دليل اينكه گوگل مناسبترين نتايج جستجو را سريع و مقدم تحويل ميدهد، پوشش دهى اطلاعات در وب خواستار يك جستجو گر ممتاز براى اطلاعات قابل دسترسى است. بدون يك ابزار جستجوى قدرتمند، پيدا كردن يك وب سايت خاص اگر غير ممكن نباشد خيلى سخت است.

گوگل نظم را به وب مياورد.
گوگل طراحى شده است تا ترتيب را در هرج و مرج اطلاعاتى بوجود آورد. اين چيزى است كه يك سرويس جستجو بايد ارايه كند.

گوگل كاربران را قارد ميسازد تا بيش از 1 بيليون URL را جستجو كنند
فهرست گوگل، كه شامل بيش از 1 بيليون URL است، در نوع خود اولين است و مجوعه اى از جامع ترين صفحات وب را در اينترنت ارايه ميكند.

گوگل فقط صفحاتى را كه محتوى موضوع شما هستند را بر ميگرداند
نا متشابه با ماشينهاى جستجوى ديگر، گوگل نتايجى را توليد ميكند كه درخور با موضوع جستجوى شما باشد،

گوگل مكان موضوعات جستجوى شما را در صفحه بر جسته ميكند.
گوگل فقط محتوى نتايج موضوعات جستجويى شما نيست، بلكه گوگل آن نتايج را در صفحه خود تجزيه و تحليل نيز ميكند. برخلاف بسيارى از سايتهاى جستجو گر، گوگل براى نتايج جستجو هاى خود الويت قايل ميشود. ما به نتايج جستجوى شما توجه ميكنيم و سعى داريم تا جهت صرف وقت كمتر، نزديكترين نتيجه را براى شما فراهم سازيم.

گوگل يك پيش نگرى مناسب را ارايه ميدهد.
بجاى خلاصه اى از صفحه وب كه تغيير نميكند، گوگل متنهايى كه با موضوع جستجوى شما مطابف بوده را براى شما جدا ميكند. اين حصوصيت باعث ميشود تا وقت شما حدر نشود و شما صفحات وبى كه با موضوع شما درخور نبوده را بيهوده باز نكنيد.

گوگل ميتواند كارى كند كه شما احساس خوشبهتى كنيد!
گوگل براى جستجوى موضوعات متعارف و عمومى مانند نام شركتها برترى دارد. با بسيار مطمين هستيم كه كليد "I'm Feeling Lucky" را به خوبى نصب كرديم و اين كليد شما را به اولين موضوع پيدا شده ميبرد. اين كليد طراحى شده است تا انجام كار شما را با اطمينان و سرعت انجام دهد.

گوگل صفحات وب را cache ميكند (در مكان مخفى سرور خود نگه ميدارد).
گوگل در cache خود بسيارى از صفحات وب را ذخيره ميكند تا آنها را به صورت پشتيبان در اختيار داشته باشد و در مواقع اضطرارى آنها را بازيافت كند. بررسى برا روى اين cache به كرار سريعتر از بررسى برروى لينك مربوطه ميباشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید