سهام ایران خودرو

با توجه به تقسیم 62 تومانی در مجمع و تصویب افزاییش 45% سرمایه این شرکت به 625.5 میلیارد تومان خواهد رسید و بزرگترین شرکت بورس خواهد شد.

از طرفی بالا رفتن بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و افزایش تولید و توسعه و محصولات جدید و صادرات و تاسیس سایت های تولیدی و تاسیس و گسترش شرکت های زیر مجموعه و سرمایه گذاری در بخش قطعه سازی با همکاری صاحبان سرمایه و نیاز کشور به بازیافت خودرو و تاسیس شهرک قطعه سازی و سرمایه گذاری های صورت گرفته در بورس و خارج از بورس و آغاز تولید خودروی لوگان نوید رشد سهام ایران خودرو را تا حدود 400 تومان می دهد.

***************
منتظر سقوط سهام با آغاز مجازات ها علیه ایران به خاطر حمایت از تروریست باشید
منتظر نظرات و پیام های شما هستم

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید