سيمانی ها

سیمانی ها یک روند نزولی را از ۲ سال گذشته پس از عدم آزاد سازی قیمت سیمان و بازگشت سیمان به سبد جمایتی دولت و تثبیت قیمت آن آغاز کرده اند با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی و نیروی کار این شرکت ها با افزایش تولید و افزایش بهرا وری و تولید بیشتر و اجرای طرح های توسعه سود آوری خود را به حدی منطقی بالا برده اند .اما با سیاست های اقتصادی احمدی نژاد افزایش قیمت سیمان و آزاد سازی آن غیر ممکن است و دوران P/E های بالای ۲۰ پایان یافته و سهامداران و خریداران به سیمان مانند بسیاری از سهام های عادی می نگرند و P/E مورد انتظار حدود ۵ است و اگر شرکتی طرح توسعه قابل توجهی (مانند دو برابر کردن تولید و یا بیشتر ) در برنامه داشته باشد انتظار P/E  حدود ۷ مناسب است.

با کاهش سیمان سپاهان به P/E حدود ۶ و تعدیل سیمان فارس خوزستان به P/E  حدود ۷ و کاهش های دیگر و افزیش سودآوری به دلیل طرح های توسعه انتظار کاهش قیمت سایر سهام های سیمانی تا پایان سال جاری می رود که این امر حجم معاملات بورس و سیمانی ها را به طور قابل توجهی بالا می برد.

با این حال در زمان کنونی بهترین کار صبر است

دوستان ممنون می شوم نظرات و موضوعات مورد علاقه خود را بگذارید.

/ 0 نظر / 5 بازدید