هیات مدیره شرکت بورس انرژی ایران

ترکیب هیات مدیره شرکت بورس انرژی در مجمع امروز 11 اسفند 90 مشخص شد.

شرکت آرین ماهتاب گستر،سرمایه‌گذاری ایران،نفت و گاز پارسیان،کارگزاری مهر آفرین، سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران و کارگزاری بانک ملت به عنوان اعضای اصلی و شرکت های سرمایه گذاری تدبیر، صندوق کارکنان نفت و توسعه پترو  به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت بورس انرژی مشخص شدند.

نکته حائز اهمیت ترکیب هیات مدیره بورس انرژی این است که شرکت آرین ماهتاب گستر به عنوان تولید کننده و پیمانکار برق که آقای ملاکی از ریاست هیات موسس از مدیران این شرکت است و سابقه 13 مدیریت توانیر را دارد. سرمایه گذاری ایران به عنوان شرکت سرمایه گذاری خصوصی نزدیک به سید علی نقی خاموشی ، فعال در زمینه های پتروشیمی که در چندین طرح در حال ساخت به عنوان سهامدار عمده حاضر است و سهامدار مدیریتی بازرگانی پتروشیمی نیز می باشند. در حوزه برق نیز مالک نیروگاه خوی می باشند.

شرکت نفت و گاز پارسیان که از زیرمجموعه های سرمایه گذاری غدیر و ساتا و بانک صادرات است و مالک مدیریتی چندین مجتمع عظیم پتروشیمی است.

کارگزاری مهر آفرین که به نمایندگی از کانون کارگزاران و کارگزاران حاضر شده است .

سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، مالک سهام مدیریتی شرکت های مپنا ، فراب و توزیع برق است.

مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران  که از زیر مجموعه های سرمایه گذاری ملی و طبعا بانک تجارت است.

کارگزاری بانک ملت که متعلق به بانک ملت است.

در اعضای علی البدل سرمایه گذاری تدبیر به عنوان سهامدار عمده بسیاری از نهادی مالی و بانک ها در بورس تهران فعال است. صندوق کارکنان نفت به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری متعلق به بخش نفت است و سهامدار مدیریتی ده ها شرکت پتروشیمی است.توسعه پترو  ایران نیز شرکت متعلق به شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است. 

عجیب ترین رویداد ها حضور سه شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ، توسعه پترو ایران و شرکت کیمیا اسپیدی قشم در میان کاندیدا های شرکت بورس انرژی بودند که همگی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت هستند که با توجه به رای و سهمشان بهتر بود با تمرکز آرا بر یک یا دو کاندیدا حاضر می شدند.

در مجموع می توان گفت نهادی مالی و کارگزاری ها و صنعت برق بورس انرژی را تصاحب کردند که با توجه به افق (ویژن) شرکت برای پذیرش کالاهای نفتی ، این امر یک شکست محسوب می شود زیرا هیچ نماینده نفتی در هیات مدیره بورس انرژی حاضر نیست.

/ 0 نظر / 23 بازدید