باما پیشتاز صنعت روی ایران - سال 88 نیز سود عملیاتی دارد

شرکت باما به عنوان یکی از باسابقه ترین شرکت های تولید کننده روی در ایران تنها شرکت تولید کننده روی بورسی می باشد که دارای معدن اختصاصی است.

به گزارش ایران بیز با وجودی که شرکت باما برای سال مالی 1388 بیش از 700 ریال سود عملیاتی پیش بینی نموده است اما اقدام شرکت در لحاظ نمودن بیش از 70 میلیارد ریال هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها سبب پیش بینی زیان 196 ریالی گردیده است.

شرکت پیش بینی سود سال 88 را 196 زیان اعلام نموده است و در سه ماهه اول سال 1388 نیز بیش از 105 ریال زیان محقق ساخته است.

همچنین پیش بینی سود عملیاتی شرکت 710 ریال که در بهار 88 مبلغ 105 ریال آن را محقق ساخته است.

لحاظ نمودن ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری برای شرکت آلومینیوم المهدی سبب کاهش شدید سودآوری شرکت گردیده است. این ذخیره تنها یکبار و امسال در صورت های مالی لحاظ می گردد.

با این حال با وجود مشکلات گسترده در صنعت آلومینیوم کشور و ضرر دهی و مشکلات شرکت آلومینیوم المهدی امکان بازگشت ذخیره در کوتاه مدت وجود ندارد.

با این وجود شرکت باما تنها شرکت تولید کننده روی در کشور است که در سال جاری سود عملیاتی مناسبی پیش بینی نموده است.

گفتنی شرکت باما سال مالی 1387 بیش از 430 ریال سود محقق ساخته و مبلغ 255 ریال به ازای هر سهم سود نقدی تقسیم نموده است.

/ 0 نظر / 20 بازدید