ايران 0 عراق 1

اين نتيجه در چندين سال اخير بي سابقه است ايران با تمام امكانات و رفاه و بعد از 2 ماه اردو در مقابل عراقي كه در حنگ بوده و به گفته تلويزيون ايران در چند هفته پيش برنامه اي پخش كرد كه نشان داد بازيكنان عراقي زميني براي بازي ندارد و نيروهاي امريكائي آن را تصرف كرده اند
همايون شاهرخي سرمربي تيم ملي و سابق پاس در برنامه 90 گفت : ما بايد خود را آماده كنيم و نمي توانيم بازيكنان خود را به پاشگاه سپاهان و ساير باشگاه ها بدهيم .
چرا مردم ما كم فكر مي كنند و زياد حرف مي زنند
اين شكست تاسف انگيز و خجالت آور است
اگر ايويچ و ويرا و استانكو و بلازويچ و برانگو و بگويج و كخ نبودند فوتبال ايران امروز در چه سطحي بود
آيا ايويچ جواب نامردي ما را با نامردي ما را با نامردي ما را بانامردي داد ،او كه چندين بازيكن ايراني را به تيم هاي خارجي بردو كخ هم همين طور
شايد فكر كنيد فرهاد كاظمي سپاهان را قهرمان كرد ،خير فصل قبل از كاظمي ،استانكو همان مربي كه دايي و باقري و ميناوندو ... را ساخت در سپاهان بود و او بازيكن سازي كرد و فصل بعد كاظكي از آن ها استفاده كرد
آقاي پروين چند بازيكن ساخت كسي به جز كريمي به ذهنم نمي رسد
ما هر چه مي بينيم باور مي كنيم در حالي كه در به سال هاي فبل كاري نداريم
اگر كمي هم فكر اقتصادي داشته باشيم مربي خوب خارجي مي آوريم و چند شكست مي خوريم اما يك عمر به فوتبال خودمان افتخار مي كنيم
alidaei.jpg

/ 1 نظر / 5 بازدید
مامور خدا

سلام اينم يه جا برای صحبت با خدا حتما شما هم حرفهايی برای گفتن داريد