سود سهامداران جز مخابرات از اول آذر توزیع می شود

بنا بر اعلام شرکت مخابرات ایران سود تصویبی این شرکت در مجمع ٣١/۴/١٣٨٨ ب شرح زیر پرداخت می گردد.

به گزارش ایران بیز سود نقدی DPS سهامداران جز (‌سهامدارانی که در عرضه اولیه و پس از آن از طریق بورس اقدام به خرید سهام نموده اند ) از ابتدای آذز ماه 1388 توزیع می گردد.

سود دولت با سهم 70% در شرکت مخابرات و سود سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز طی 8 مرحله از ابتدای شهریور تا پایان اسفند 88 پرداخت خواهد شد.

سود کارکنان شرکت مخابرات که سهام ترجیحی دریافت نموده اند به عنوان اقساط خرید سهام محاسبه و منظور خواهد شد.

/ 0 نظر / 27 بازدید