بد بخت سهامدارن جز سرمايه گذاری البرز

اگر شما هم یادتان باشد سرمایه گذاری البرز سال پیش حدود همین موقع ها قیمت حدود ۶۰۰ تومان داشت و پیش بینی سود ۷۰ تومانی و افزایش ۲۰۰٪ سرمایه اما چه به سر شرکت در امده و دراوره اند که ۸۰٪‌سقوط کرد سود پیش بینی ۷۰ درصد کم شد و افزایش سرمایه لغو شد در این بین چه کسانی سود بردند( سوال نداره آن ها که فروختند) اما بهتر است سازمان بورس دادگاه ویژه را بیندازد و این چنین شرکت های که شمار آن ها بسیار است را بررسی کنند و خسارات خریداران و سهام داران جز را از حلقوم پدر سوخته هایی که مالکان این شرکت ها اند و جز شود خود نمی اندیشند در آورند.
بد نسیت بدانید مالک اصلی سرمایه گذاری البرز بنیاد ۱۵ خرداد است بنیادی وابسته به دولت و ضبط شده از طاغوتی ها برای حفظ که نه بلکه شرر ملت.

خرید سرمایه گذاری البرز با چنین شرایطی حماقت است.

/ 0 نظر / 7 بازدید