گزارش عملکرد سال 87 شرکت سرمایه گذاری پارس آریان : هلدینگ بانک پاسارگاد

گزارش عملکرد سال 87 شرکت سرمایه گذاری پارس آریان : هلدینگ بانک پاسارگاد

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان که به عنوان هلدینگ و سهامدار عمده بانک پاسارگاد محسوب می شود و یکی از بزرگترین هلدینگ های مالی و پولی در کشور است.
شرکت پارس آریان به عنوان یک هلدینگ مالی کنترل بیش از 31 شرکت زیر مجموعه را در اختیار دارد.
بانک پاسارگاد , بیمه پاسارگاد و کلیه شرکت های زیر مجموعه آن ها و مشارکت در شرکت های زیر مجموعه بانک پاسارگاد و همچنین شرکت هلدینگ معدنی و صنعتی خاورمیانه و شرکت مبنا خاورمیانه ( هدلینگ شرکت هلدینگ معدنی و صنعتی خاورمیانه) و کلیه زیر مجموعه های آن ها از جمله این شرکت ها هستند.

در پایان سال مالی 1387 سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان 230 میلیارد تومان می باشد.
شرکت همچنین در صدد افزایش سرمایه 20% می باشد تا سرمایه این هلدینگ بزرگ مالی به 2760 میلیارد ریال افزایش یابد. شایان ذکر است افزایش سرمایه شرکت پس از پایان سال مالی به ثبت رسیده است.

این شرکت در سال مالی 87 به صورت تلفیقی به ازای هر سهم مبلغ 272 ریال سود محقق کرده است. این در حالی است که سود محقق شده هر سهم در سال مالی 1386 مبلغ 305 ریال بوده است.
با این وجود رقم ریالی سود محقق شده شرکت با 28% افزایش از رقم 701 میلیارد ریال به 749 میلیارد ریال افزایش یافته است.
سود شرکت اصلی نیز از 216 ریال در سال 1386 به 168 ریال در سال 1387 کاهش یافته است.
به گونه ای که رقم ریالی سود شرکت در سال مالی 1387 با 7% کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به مبلغ 462 میلیارد ریال رسیده است.
هزینه های مالی شرکت در سال 87 با بیش از 120% افزایش از 41 میلیارد ریال به 92 میلیارد ریال رسیده است. شایان ذکر است مانده تسیهلات مالی دریافتی شرکت در پایان سال مالی فوق با افزایش 200% به حدود 840 میلیارد ریال رسیده است.
سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت در بانک پاسارگاد و شرکت های زیر مجموعه بیش از 2628 میلیارد ریال می باشد. ( شرکت بیش از 26.25% سهام بانک پاسارگاد را به بهای تمام شده 1841 میلیارد ریال داراست ) ارزش سرمایه گذاری های شرکت در سهام شرکت های بورسی بیش از 593 میلیارد ریال می باشد. همچنین ارزش کل سرمایه گذاری کوتاه مدت شامل سرمایه گذاری های شرکت به جز شرکت های زیر مجموعه بانک پاسارگاد و سهام های مدیریتی شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس , سهام سایر شرکت ها و سرمایه گذاری در املاک و اوراق مشارکت بیش از 1100 میلیارد ریال می باشد.
موجودی نقد شرکت در 30/12/87 به مبلغ 11 میلیارد ریال می باشد.
کل تسهیلات دریافتی شرکت جمعا 846 ریال می باشد که از بانک های پارسیان و پاسارگاد و سرمایه اخذ شده است. نکته قابل توجه نرخ سود تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد به نرخ 21.5% می باشد. سایر تسهیلات دریافتی به نرخ 24% و 25% می باشند. تمامی تسهیلات دریافتی در قبال چک تضمینی می باشد.
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی , موسسه همیاری کوثر , بازرگانی همقدم , سرمایه گذاری سامان مجد , سرمایه گذاری بانک پاسارگاد , صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و شرکت سرمایه گذاری سایپا و بنیاد مصلی نژاد و سرمایه گذاری غدیر سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری پارس آریان می باشند.

بررسی و تحلیل بنیادی سهام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان :

ارزش خالص دارائی های شرکت :

2628+11+1100=3739
3739-840=2899
ارزش دارایی های به ازای هر سهم شرکت –NAV-  شرکت 1050 ریال می باشد ( با فرض در نظر گرفتن قیمت سهام شرکت های زیر مجمومه به قیمت بهای تمام شده.
با توجه به مالکیت 26.25% شرکت در بانک پاسارگاد به طور مستفیم و فرض ارزش روز هر سهم بانک پاسارگاد به قیمت 140 تومان ( قیمت فعلی هر سهم شرکت در OTC  شرکت ) ارزش دارایی های شرکت در بانک پاسارگاد 2577 میلیارد ریال می باشد که 736 میلیارد ریال به ارزش دارایی های شرکت افزوده می شود.
با این فرض ارزش خالص دارائی های شرکت : ( میلیارد ریال )
2899+736=3635
بنابراین ارزش خالص دارایی های شرکت به ازای هر سهم به رقم 1317 ریال افزایش می یابد.

/ 0 نظر / 25 بازدید