سیمان البرز

سيمان البرز با سرمايه ۱۰ ميليارد تومان در حال فعاليت است و با افتتاح کارخانه انتظار سود آوری ساليانه ۲۰ ميليارد تومان می رود (با توجه به حاشيه سود ۵۰ درصدی توليد سيمان در کشور) و اين به معنای رسيدن ارزش اين شرکت به حدود ۱۰۰ ميليارد تومان است.

بنابراين برای سرمايه گذاری ۲ تا ۳ ساله خريد اين سهم روی قيمت حدودی ۲۵۰ مناسب است.
که در حقيقت سود ۳۰۰ درصدی در ۲ تا ۳ سال است.

/ 0 نظر / 5 بازدید