ليست سايت های تبادل بنر

خب هيچ پيامی که نگذاشتيد و کم لطفی کرديد اما من جبران می کنم.
من اول در گوگل جستجو کردم تا چند سايت پيدا کنم برای مشاهده اينجا و اينجا و اينجا و اينجا را کليک کنيد. بايد بگرديد و سايت خوبی برای اين کار انتخاب کنيد.
اما حالا نتايج فضولی های بنده و ليست زير همشون تبادل بنر می کنند. هر کدام را که خواستيد انتخاب کنيد.
IranAds
Iransites
20UN
IranBannerExchange
Iranfo
IranAdvert
YourIran

مطمئنا صد ها سايت اين کار را انجام می دهند اما برای شروع کار آشنايی با چند سايت به درد به خور و رايگان خوب است اگه سايتی جالب و خوب پيدا کرديد جتما پيام بگذاريد.
تبادل بنر با ايران بيز = بينده بيشتر = درآمد بيشتر
پيام بگذاريد

/ 0 نظر / 5 بازدید